دعوای الزام به فک پلاک خودرو

نقل و انتقالات خودرو، قسمت اعظمی از بازار نقل و انتقالات کشور را به خود اختصاص می‌‌دهد هرچند که نقل و انتقال خودرو معمولاً پیچیدگی‌های معاملات املاک را ندارد اما همین معامله ساده، می‌تواند منشا اختلافات بسیار زیادی باشد از جمله دعاوی رایج در این خصوص دعوای الزام به فک پلاک خودرو است

نقل و انتقالات خودرو، قسمت اعظمی از بازار نقل و انتقالات کشور را به خود اختصاص می‌‌دهد. هرچند که نقل و انتقال خودرو معمولاً پیچیدگی‌های معاملات املاک را ندارد اما همین معامله ساده، می‌تواند منشا اختلافات بسیار زیادی باشد. از جمله دعاوی رایج در این خصوص دعوای الزام به فک پلاک خودرو است.

دعوی الزام به فک پلاک خودرو زمانی پیش می‌آید که مالک، اتومبیل را به خریدار می‌فروشد. حال مالک جدید خودرو باید پس از انعقاد قرارداد به همراه مالک سابق یا با وکالت اخذشده به مراجع تعویض پلاک مراجعه و به فک پلاک قبلی اقدام کرده و پلاک جدید یا پلاک سابق خود را بر خودرو الصاق کند.

پس از فک پلاک، طرفین به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و سند رسمی تنظیم می‌کنند البته در صورت وجود وکالت‌نامه، نیازی به حضور مالک نیست و با وجود وکالت‌نامه، در صورت وجود حدود و اختیارات مالک می‌تواند برای تنظیم سند رسمی نیز اقدام کند.

لازم به توضیح است در مواردی وکالت فک پلاک، دارای مهلت و مدت مشخصی است که عدم حضور برای فک پلاک و متعاقباً تنظیم سند رسمی موجب ابطال وکالت‌نامه می‌شود و می‌تواند مشکلاتی را برای مالک خودرو به وجود آورد.

بر اساس قوانین، مسئولیت کلیه تخلفات و جرایم ارتکابی توسط خودرو، برعهده مالک پلاکی است که بر خودرو ملصق است بنابراین پس از فروش خودرو باید فک پلاک سریعاً انجام شود. هرچند مدارک و مستندات حاکی از نقل و انتقال خودرو در ید مالک سابق وجود دارد اما به هر روی امکان این موضوع می‌تواند مشکلات فراوانی به همراه داشته باشد.

چنانچه خریدار از فک پلاک قبلی خودرو خوداری کرده و همچنان با همان پلاک سابق تردد کند، مالک باید ابتدا برای وی اظهارنامه‌ای ارسال و فک پلاک خودرو را از وی مطالبه کند.

چنانچه خریدار در مهلت مقرر در اظهارنامه اقدام به فک پلاک خودرو نکند، مالک پلاک باید دادخواست فک پلاک خودرو را مطرح سازد.

لازم به ذکر است تنها شخصی که می‌تواند دادخواست الزام به فک پلاک خودرو را مطرح کند، مالک پلاک خودرو است و چنانچه فرضاً اتومبیل طی مبایعه‌نامه‌های متوالی معامله شود، تنها فردی که پلاک به نام وی ثبت شده است، حق طرح دعوی فک پلاک خودرو را خواهد داشت. اما برای تعویض پلاک هر شخصی که وکالت در تعویض پلاک داشته باشد می‌تواند این کار را انجام دهد.

البته موارد بالعکس نیز وجود دارد که خریدار حاضر به انجام فک پلاک است اما فروشنده به هر دلیلی حاضر به فک پلاک نیست.

طرح دعوی فک پلاک خودرو در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده (فروشنده یا خریدار به تناسب دعوی) یا محل وقوع است. دادگاه پس از بررسی مدارک و مستندات، چنانچه فک پلاک را محرز بداند، حکم به فک پلاک خودرو خواهد داد و چنانچه خوانده از فک پلاک خودرو خوداری کند، دستور توقیف خودرو و انتقال آن به پارکینگ و سپس فک پلاک صادر خواهد شد.

توصیه می‌شود که در هنگام معامله با خریدار، در مراکز تعویض پلاک حاضر شده و فک پلاک را انجام دهید، زیرا بسیاری از خریداران، غالباً با سوءنیت، فک پلاک خودرو را انجام نمی‌دهند و این مساله باعث به‌وجود آمدن مشکلات زیادی برای شما خواهد شد.

گفتنی است، دعوای الزام به فک پلاک خودرو مقید به زمان خاصی نیست و صاحب پلاک هر زمان می‌تواند این دعوی را مطرح کند.

منبع : روزنامه حمایت