بیوگرافی

بیوگرافی

آنگاه که انقلاب همگانی مردم ایران تازه به پیروزی خود رسیده بود در روستایی که بدلیل صعب العبور بودن و موقعیت خاص استراتژیک، پناهگاه حزب دمکرات کردستان شده بود و همزمان با شلیک گلوله های توپ و حملات هوائی و هیاهوی کودکان و زنان و فرار ساکنان روستا به این سو و آنسو در روستای شملکان (شه مکان) از توابع ارومیه دیده به جهان گشودم.

از بیم درگیریهای خشونت بار و ناامنی منطقه پدر ناگزیر به مهاجرت از روستا شد و اسکان در روستای دیگری به نام بند را برگزید. تا سوم ابتدایی در آن روستا ماندیم و در این مدت کم و در عین خردسالی با طبیعت (رودخانه ها و کوه ها) انس عجیبی پیدا کردم و آزاده بودن را از رود و استقامت و سربلندی را از کوه ها به خوبی فرا گرفتم. بگذریم؛ از چهارم ابتدایی به ارومیه مهاجرت و تحصیلاتم را تا اخذ دیپلم علوم انسانی در آن شهر ادامه دادم. از آنجا که همیشه عاشق طبیعت (بزرگترین عادلی که بارانش یکسان برتر و خشک و خوب و بد می بارد) و مدافع حقوق مظلومین بودم، عاشقانه رشته حقوق را انتخاب و در سال 1377 به پذیرش دانشکده حقوق شهرستان لار (شیراز) نائل شدم و در سال 1381 از دانشکده فوق فارغ التحصیل و در همان سال جهت انجام وظیفه مقدس سربازی اعزام و بعد از سپری کردن دوره آموزشی در شهر تاریخی یزد و بعد از تقسیمات خدمتی، جهت ادامه خدمتم به ارومیه آمدم و همزمان با اواخر دوره سربازی که در مقطع کارشناسی ارشد گرایش جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد تهران مرکزی قبول شده بودم، موفق به قبولی در آزمون وکالت و قضاوت (1382) شدم. از روی علاقه زیاد شغل وکالت را برگزیده و ضمن ادامه تحصیلاتم در تهران، کارآموزی وکالت در شهر اشنویه را شروع و با درآمد ناچیز آن هزینه های سنگین تحصیلی ام را نیز تامین می کردم و بعد از اتمام دوره کارشناسی ارشد و دفاع از پایان نامه ام و اتمام دوره کارآموزی وکالت و قبولی در امتحان کانون وکلای دادگستری از محیط دانشگاه و دانشجویی فاصله نگرفته و تدریس دروس تخصصی جزائی دانشگاه پیام نور ارومیه را به عهده گرفته و ادامه دادم و در کنار آن نیز با ادامه دادن کار وکالتم سعی در رسیدن به آرزوها و افکار آزادیخواهانه و خدمت به آحاد مردم را در سر دارم.