خدمات

خدمات

مشاوره حقوقی دعاوی کیفری خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی)، ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه
مشاوره حقوقی امورحسبی (ارث و وصیت) اخذ گواهی حصر وراثت (من جمله اخذ تمامی مفاصا حسابهای مربوطه)،تنظیم وصیت نامه عادی و رسمی، مهر و موم و تحریر ترکه متوفی، تنظیم تقسیم نامه عادی و رسمی بین وراث، دفاع از صحت و اصالت وصیت نامه عادی، تقسیم و فروش اموال منقول و غیر منقول متوفی موضوع اختلاف بین وراث، نصب و عزل قیم و ...
مشاوره حقوقی حقوق تجارت ثبت و انتقال علائم تجاری، حق اختراع، نام دامنه و دیگر امور در ارتباط با مالکیت صنعتی و معنوی، دعاوی اوراق بهادار (سفته، برات و ...)، دعاوی ورشکستگی
مشاوره حقوقی دعاوی خانوادگی طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده‌اند، فرزند خواندگی، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره
مشاوره حقوقی دعاوی اجاره، استیجاره و عقد بیع در ارتباط با اموال غیر منقول تخلیه و تحویل اعیان مستاجره مسکونی، اداری و تجاری و سایر اماکن استیجاری (آموزشگاهها، خوابگاهها، اراضی زراعی و غیره) و مطالبه اجور معوقه و تعدیل اجاره، رفع تصرف عدوانی، خلع ید و قلع و قمع بناء همراه با مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و اجور معوقه، طرح و تعقیب دعوی مربوط به الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی بنام خریدار، تفکیک، تقسیم، افراز و فروش املاک مشاعی و...
مشاوره حقوقی ثبت شرکتها ثبت هرگونه شرکت خارجی (شعبه و یا نمایندگی)، ثبت هرگونه مشارکت و یا ثبت شرکتهای خارجی با سرمایه‌ خارجی با استفاده از قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، ثبت تغییرات (در سهام، سهم الشرکه، سهامداران، شرکاء و غیره)، انحلال و حالت تصفیه

شایان ذکر است فهرست مزبور برخی از خدمات قابل ارائه از سوی دفتر وکالت آقای مسعود شمس نژاد است و توصیه می گردد جهت مشاوره حقوقی در سایر زمینه ها با دفتر تماس حاصل فرمائید. ضمنا این دفتر آمادگی ارائه خدمات حقوقی به افراد بی بضاعت را بطور رایگان دارد. در این رابطه پیشنهاد می شود با دفتر وکالت تماس بگیرید.