مرجع رسیدگی به شکایت از پزشکان

چنانچه فردی مدعی باشد که در اثر اشتباه یا قصور پزشکی دچار آسیبی شده است، باید بداند قانونگذار به منظور رسیدگی به موضوع، مراکزی را در این خصوص تعیین کرده است.

پزشکان رکن اصلی و اساسی حفظ سلامت جامعه و مردم در برابر بیماری‌ها و آسیب‌های وارده و ... هستند. این جایگاه همانطور که رفیع و قابل احترام است، چندین برابر دارای مسئولیت و تکلیف برای پزشکان خواهد بود بنابراین همانطور که پزشکان از دید قانونگذار دارای حقوق، امتیازات و جایگاه اجتماعی خاصی هستند، دارای تکالیفی نیز خواهند بود.
از اصلی‌ترین تکالیف آنان می‌توان به ارائه خدمات پزشکی به مردم به شکل صحیح و کامل آن اشاره کرد اما چنانچه فردی مدعی این امر باشد که در اثر اشتباه یا قصور پزشکی دچار آسیبی شده است، باید بداند قانونگذار به منظور رسیدگی به موضوع مراکزی را در این خصوص تعیین کرده است.
به گزارش میزان، نخستین مکان برای شکایت، دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی است که مردم می‌توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با قصور و تخلفات پزشکی در هر سطحی به آنجا مراجعه کنند و از این طریق رسیدگی به ادعای خود را خواستار شوند.
دومین راهکاری که قانون برای شکایت از پزشکان در نظر گرفته، شورای حل اختلاف ویژه امور بهداشت است.
حدود صلاحیت ذاتی شورا‌های ویژه، رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و نیز اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی است. محل استقرار شورا‌های ویژه حتی‌المقدور در مقر سازمان نظام پزشکی شهر مربوط یا نزدیکترین مکان به آنجا است.
شورا‌های ویژه بدواً حداکثر تلاش خود را جهت ایجاد صلح و سازش در کلیه دعاوی مطروحه به کار برده و در صورت عدم موفقیت، چنانچه صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارا باشند حکم مقتضی صادر کرده و در غیر این صورت در امور کیفری پرونده را به مرجع صالح قضایی ارسال داشته و در امور مدنی، مراتب را به مدعی جهت طرح دعوی در دادگاه صالح ابلاغ و پرونده مطروحه در شورا را بایگانی می‌کنند.
سومین مرجعی که در قوانین و مقررات برای این مساله به آن اشاره شده، سازمان نظام پزشکی است که تخلفات اداری و انتظامی پزشکان را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و نتیجه آن برخورد انتظامی با پزشک خواهد بود که طیف وسیعی از اقدامات از توبیخ کتبی تا لغو پروانه طبابت به شکل دائمی را در برمی‌گیرد.
این سازمان براساس آیین‌نامه رسیدگی دادسرا‌ها و هیات‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی مصوب سال ۱۳۸۴ به شکایات ناشی از تخلفات حرفه‌ای شاغلان حرفه پزشکی در موارد شکایت شاکی ذی‌نفع یا سرپرست یا نماینده قانونی؛ اعلام تخلف از مراجع قضایی و اداری؛ اعلام تخلف از طرف هیات مدیره، شورای‌عالی و ریاست سازمان؛ شکایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ تخلفات مشهود که به نظر اعضای دادسرا و هیات‌های انتظامی پزشکی رسیده است و ارجاع از طرف هیات‌های بدوی انتظامی نظام پزشکی رسیدگی می‌کند.
اما در مواردی اشخاص در دادگاه انقلاب یا تعزیرات حکومتی نیز قابل محاکمه هستند بنابراین هرگاه شخصی بدون داشتن پروانه رسمی یا بدون پروانه از‌ وزارت بهداشت اقدام به طبابت کند، در دادگاه انقلاب محاکمه خواهد شد.


URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/162130/مرجع-رسیدگی-به-شکایت-از-پزشکان/